Koronavírus / Polgármesteri közlemények


 
Magyarország Kormánya a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet értelmében

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST

rendelt el 2020. március 28. napjától.

A kormányrendeletben foglaltak értelmében:

1. Mindenki köteles más emberekkel az érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni.

2. A lakóhely, tartózkodási hely elhagyására alapos indokkal kerülhet sor.

3. Alapos indoknak minősül többek között:

  • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség,
  • az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybe vétele,
  • a napi fogyasztási cikkek élelmiszerüzletből történő beszerzése,
  • a piacról történő beszerzés,
  • a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzése,
  • a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy részére történő segítségnyújtás, stb…

4. A 65. életévet betöltött személy az élelmiszerüzletet, piacot vagy gyógyszertárat kizárólag 9.00 és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

5. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi!!!

6. Aki az intézkedéseket megsérti szabálysértést követ el és 5.000 Ft-tól 500. 000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Kérem az intézkedések maradéktalan és felelősségteljes betartását!

Karancsalja, 2020. március 27.

Sulyok Oszkár Jánosné s.k.
polgármester