Pályázati felhívás felsőoktatási ösztöndíjra a 2020/2021-es tanévre


Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020/2021-es tanévre felsőoktatási ösztöndíjpályázatot hirdet.

A pályázatban részt vehet minden Magyarországon tanulmányokat folytató, felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező szociálisan rászoruló hallgató, akinek állandó lakóhelye Karancsalja község közigazgatási területén van.

Az ösztöndíj 10 hónap időtartamra nyerhető el, melynek összege hallgatónként 10.000-12.000,- Ft/hó között kerül megállapításra.

A pályázat benyújtására jogosult az a hallgató, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Állandó lakóhelye Karancsalja község közigazgatási területén van,
 • Magyarországi felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • A képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) képzés keretében, az alábbi képzési típusok egyikében folytat tanulmányokat:
  • alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés,
  • mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzés,
  • egységes osztatlan képzésen vesz részt.
 • Akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át (amely jelenleg 71. 250.- Ft/fő), a képviselő-testület 12. 000.- Ft/hó ösztöndíjat-;
 • akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450 %-át (amely jelenleg 128. 250.- Ft/fő), a képviselő-testület 10. 000.- Ft/hó ösztöndíjat ítél meg.

Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki:

 • országos tanulmányi, művészeti vagy sportversenyen az első hat helyezett között végzett,
 • eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
 • betegségben szenved, rokkant, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,
 • három vagy több gyermeket nevel.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • a magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt,
 • második- vagy többed diploma megszerzésére irányuló képzésen vesz részt,
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázás módja:

Pályázni kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlap és annak kötelező mellékleteinek benyújtásával lehet.

A pályázati adatlaphoz csatolni szükséges:

 • Jövedelemnyilatkozat
 • A jövedelemnyilatkozatban feltűntetett jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak másolata,
 • Igazolás, hogy az állandó lakóhelye Karancsalja község közigazgatási területén van,
 • A felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás, amely igazolja, hogy a pályázó a pályázati adatlapon megjelölt képzésben a 2020/ 2021-es tanév első félévében részt vesz,
 • A kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító okmányok másolata.
 • A betegség, rokkantság orvosi igazolását.

A pályázati kérelmeket az alábbi címre kell benyújtani:

Karancsalja Község Önkormányzat
3181 Karancsalja, Rákóczi út 174.

A pályázati kérelmek beérkezésének határideje:

2020. november 5.

Érvénytelen az a pályázat, amely a határidőn túl került benyújtásra.

A pályázatok elbírálása:

A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést. Az ösztöndíj folyósítása a döntést követően két részletben történik (első 4 havi részlet december hónapban; második 6 havi részlet március hónapban).

Letöltés

Pályázati adatlap 2020.10.24.

Jövedelemnyilatkozat 2020.10.24.