Karancsalja Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Karancsalja Község Önkormányzata a Karancsalja Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása tárgyú, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00395. azonosítószámú támogatás finanszírozásával pályázat keretében 7 000 000 Ft összegű, 100 %-os mértékű támogatásban részesült a 2016. november 1. napján kelt támogatói döntés alapján.

A pályázat keretében a Karancsalja és Karancskeszi Önkormányzatok és a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal számára az ASP központhoz való csatlakozás szükségleteihez igazodva eszközbeszerzésre kerül sor, valamint megvalósul az ASP bevezetéséhez szükséges adattisztítás, tesztelés, az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése az ezekhez szükséges szabályozási keretek aktualizálása mellett. Az elnyert összeg tartalmazza a projekt járulékos költségeit is.

A projekt 2017-2018. évben valósul meg. A projekt fizikai zárása 2018. június 30. napjára tervezett.